Doelstelling en beleidsplan

De vrienden maken het mogelijk

De Stichting stelt zich ten doel de bevordering van de sociale contacten tussen de bewoners onderling door middel van diverse activiteiten.

Deze activiteiten, die buiten de normale begroting van Symfonie vallen, worden gefinancierd door sponsoren, die zich als vriend van de Stichting hebben aangemeld.

Beleidsplan

Opstelling van een activiteitenplan in overleg met Cello, de bewonerscommissie van Symfonie en vrijwilligers voor het lopende en komende jaar, waarvan de uitvoering en verantwoording in handen is van Cello.

Werving van fondsen bij de vrienden van Symfonie en verbreding van het financieel draagvlak door het aanbrengen van nieuwe vrienden.