Contact

Voorzitter Leo Hulsebos

Postadres

Bizetlaan 22
5251 HA Vlijmen
lhulsebos@home.nl

De Stichting Vrienden van Symfonie is door de belastingdienst erkend als een ANBI-Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Indien de gift een looptijd heeft van minimaal vijf jaar hoeft geen rekening te worden gehouden met een drempelbedrag en is de gift 100% aftrekbaar. Hiertoe moet wel een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ worden ingevuld (Periodieke gift in geld (pdf – 207kB) – downloaden via de website van de belastingdienst) en worden opgestuurd naar de Stichting Vrienden. Indien gewenst kunnen deze formulieren ook via de Stichting Vrienden worden aangevraagd.