Financiële verantwoording

Rekening van inkomsten en uitgaven

 

  2020 2019 2018 2017
Kaspositie 01-01
€ 1.365,00 € 282,00 € 268,00 € 356,00
Inkomsten        
Sponsorgelden voldaan € 1.470,00 € 2.260,00 € 2047,50 € 1.960,00
Overige inkomsten € 335,00
totaal € 2.835,00 € 2.877,00 € 2315,50 € 1.960,00
Uitgaven        
Bioscoopbonnen € 410,00 € 300,00 € 100,00
Excursies € 15,00 € 136,00 € 100,80 € 300,17
Etentjes/bbq € 376,00 € 567,50 €398,75
Kerstmis/jaarwisseling € 775,00 € 58,00 € 209,93 € 217,53
Abonnementen € 667,00 € 227,00 € 597,19 € 541,90
Attenties/verjaardagen € 108,00 € – € 20,00
Website € – € – € 180,29
Bankkosten € 119,00 € 119,00 € 120,34 € –
Diversen € 79,00 € 137,74 € 291,41
Totaal € 1576,00 € 1.513,00 €1.913,16 € 2.050,05
         
Kaspositie 31-12 € 1259,00 € 1.365,00 € 282,00 € 268,00