Financiële verantwoording

Rekening van inkomsten en uitgaven

 

2019 2018 2017
Kaspositie 01-01
€ 282,00 € 268,00 € 356,00
Inkomsten
Sponsorgelden voldaan € 2.260,00 € 2047,50 € 1.960,00
Overige inkomsten € 335,00
totaal € 2.877,00 € 2315,50 € 1.960,00
Uitgaven
Bioscoopbonnen € 410,00 € 300,00 € 100,00
Excursies € 147,00 € 100,80 € 300,17
Etentjes/bbq € 376,00 € 567,50 €398,75
Kerstmis/jaarwisseling € 58,00 € 209,93 € 217,53
Abonnementen € 227,00 € 597,19 € 541,90
Attenties/verjaardagen € 108,00 € – € 20,00
Website € – € – € 180,29
Bankkosten € 119,00 € 120,34 € –
Diversen € 80,00 € 137,74 € 291,41
Totaal € 1.525,00 €1.913,16 € 2.050,05
       
Kaspositie 31-12 € 1.352,00 € 282,00 € 268,00