Financiële verantwoording

Rekening van inkomsten en uitgaven

 

2021 2020 2019 2018
Kaspositie 01-01
€ 1.259,00 € 1.365,00 € 282,00 € 268,00
Inkomsten
Sponsorgelden voldaan € 1.380,00 € 1.470,00 € 2.260,00 € 2047,50
Overige inkomsten € 600,00 € 335,00
totaal € 1.980,00 € 2.835,00 € 2.877,00 € 2315,50
Uitgaven
Bioscoopbonnen € 500,00 € 410,00 € 300,00
Excursies € 15,00 € 136,00 € 100,80
Etentjes/bbq € 376,00 € 567,50
Kerstmis/jaarwisseling € 447,00 € 775,00 € 58,00 € 209,93
Abonnementen € 600,00 € 667,00 € 227,00 € 597,19
Attenties medewerkers/vrijwilligers € 315,00 € 108,00 € –
Website € – € –
Bankkosten € 119,00 € 119,00 € 119,00 € 120,34
Diversen € 79,00 € 137,74
Totaal € 1.981,00 € 1576,00 € 1.513,00 €1.913,16
Kaspositie 31-12 € 1.258,00 € 1259,00 € 1.365,00 € 282,00
Stand legaat familie Mols € 5.400,00 6.000,000