Beleidsplan

  • Opstelling van een activiteitenplan in overleg met Cello, de bewonerscommissie van Symfonie en vrijwilligers voor het lopende en komende jaar, waarvan de uitvoering en verantwoording in handen is van Cello.
  • Werving van fondsen bij de vrienden van Symfonie en verbreding van het financieel draagvlak door het aanbrengen van nieuwe vrienden.