Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrienden van Symfonie is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI
RSIN 8205.59.568

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

bron: Belastingdienst

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.
Inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

bron: www.anbi.nl


De doelstelling volgens de regelgeving:
Het bevorderen van de sociale contacten tussen de bewoners van Symfonie door middel van activiteiten zowel in de gemeenschappelijke ruimten van het wooncomplex als daarbuiten. Deze activiteiten vallen buiten het kader/budget van de Stichting Symfonie en Cello.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

 • de doelstelling is zoals hierboven beschreven. Mogelijk maken van jaarlijkse cyclus van vaste activiteiten en incidentele activiteiten. Incidentele activiteiten kunnen ontstaan op initiatief van een of meer bewoners en worden via het Celloteam aan de Stichting Vrienden voorgelegd.
  Het bestuur verkrijgt zijn inkomsten via donaties van vooral familieleden van de bewoners, alsmede door legaten. Hiertoe worden wervende activiteiten opgezet, zoals bijvoorbeeld een brochure met informatie over de Stichting.
 •  het bestuur beheert het vermogen en legt hierover elk jaar verantwoording af door middel van een nieuwsbrief. De financiële resultaten worden ieder jaar gepubliceerd op de website.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarlijks terugkerende activiteiten, die hun succes al bewezen hebben:

 • Indisch of Italiaans koken met en voor de bewoners in de gemeenschappelijke keuken o.l.v. een van de ouders. Deze activiteit is van grote meerwaarde en bijna iedereen eet graag mee. Ook het team ervaart dit als zeer positief. Buiten coronatijd vier à vijf keer per jaar.
 • BBQ met broers en zussen in de tuin. Deze dag wordt als zeer waardevol ervaren. Eén keer per jaar.
 • Etentjes en/of hapje en drankje op terras buitenshuis, maar in de buurt van Symfonie, al of niet gecombineerd met een andere activiteit. Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. Drie à vier keer per jaar.
 • Bioscoopbezoeken. Kaartjes worden door de vrienden ter beschikking gesteld en beheerd door Cello. De bewoners mogen hiervan gebruik maken mits ze in groepjes(minimaal twee) naar de film gaan. Hier wordt vaak gebruik van gemaakt en het wordt zeer gewaardeerd.
 • Lezen in de gemeenschappelijke ruimte van boeken/tijdschriften ter beschikking gesteld door een van de ouders. Het Brabants Dagblad en de week-end editie van Trouw, door de vrienden gefinancierd, worden dagelijks door minimaal vier bewoners gelezen.
 • Nieuwjaarsborrel in de algemene ruimte. Hier worden alcoholvrije drank en een hapje geserveerd. De opkomst is verschillend al naargelang andere voorkeuren en bezigheden.
  Kerstattentie. Waardebon om iets te kopen of ergens te gaan eten. Wordt in de kerstboom gehangen.
 • Diverse eenmalige activiteiten, dichtbij maar ook verderaf. In het verleden waren de  bestemmingen onder meer: karten, Efteling, Safaripark Beekse Bergen, rondvaart op Oude Dieze in den Bosch, bezoek museum Slager in den Bosch, bezoek Ruimtevaartmuseum in Utrecht met drie bewoners, bezoek aan diverse beeldentuinen en musea met de beeldhouwgroep, diverse kerstuitstapjes