De vrienden

De “vrienden” maken het mogelijk

De stichting werd opgericht in 2009 met de gedachte de sociale contacten tussen de nieuwe bewoners van Symfonie te stimuleren door middel van activiteiten zowel in de gemeenschappelijke ruimten van het wooncomplex als daarbuiten. Deze activiteiten vallen buiten het kader/budget van de Stichting Symfonie en Cello.

Vrienden kunnen in de eerste plaats de ouders van de bewoners zijn, maar ook familie en zelfs buitenstaanders, die de bewoners een warm hart toedragen.

Vrienden dragen bij door:

  • Een éénmalige of jaarlijkse/maandelijkse geldelijke storting.
  • Beschikbaarstelling als (bege)leider van een of meerdere activiteiten onder de paraplu van Cello. Dit zijn de vrijwilligers.
  • Belangenloze deelname in het bestuur van de Stichting Symfonie of Vrienden van Symfonie.
  • Giften in natura.
  • Een combinatie hiervan.

De Stichting Vrienden van Symfonie is door de belastingdienst erkend als een ANBI-Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Indien de gift een looptijd heeft van minimaal vijf jaar hoeft geen rekening te worden gehouden met een drempelbedrag en is de gift 100% aftrekbaar. Hiertoe moet wel een ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ worden ingevuld (Periodieke gift in geld (pdf – 207kB) – downloaden via de website van de belastingdienst) en worden opgestuurd naar de Stichting Vrienden. Indien gewenst kunnen deze formulieren ook via de Stichting Vrienden worden aangevraagd.

Fiscaal nummer: 820559568
Bankrekening Stichting Vrienden van Symfonie: NL63 RABO 0111 9180 06

Als U vriend/vriendin wilt worden van de Stichting, neem dan contact met ons op.